Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki deneyimleri paylaşmak, ortak politikalar saptamak, örgütler ve kurumlar arasında kalıcı bir iletişim ağı kurmak amacıyla oluşturulmuş bir platformdur. Birincisi, 1998 yılında Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın Türkiye’nin dört bir yanından kadına yönelik şiddetle mücadele eden kadınlara yaptığı çağrıyla 25 Kasım “Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son” günü bağlamında İstanbul’da “Kadın Sığınakları I.  Kurultayı” adı altında düzenlendi. 2002’de düzenlenen 5. Kurultay’da ise ‘Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı” ismini aldı. Yıllar içerisinde değişen ihtiyaçlara göre içeriğini ve tartışma yöntemlerini değiştiren Kurultay, 1998 yılından itibaren her yıl farklı bir ilde düzenlenmeye devam etmektedir.   

Kurultay, düzenlenmeye başladığı tarihten itibaren, kadına yönelik şiddettin önlenmesinin ancak sürekli ve örgütlü bir mücadeleyle mümkün olduğunun bilinciyle örgütlenen Türkiye Kadın Hareketi’nin erkek şiddetine karşı yürüttüğü mücadelenin en geniş platformlarından biri ve bu mücadelede feminist ilke ve yöntemlerin savunucusudur. Erkek şiddetiyle mücadelede biriken deneyimlerin paylaşılmasına, dayanışma merkezi ve sığınak çalışmasında karşılaşılan güçlüklere karşı çözümler üretilmesine, bu alanda kamu kurumlarında, belediyelerde, kadın örgütlerinde çalışan, politika üreten kadınların birbirini tanımasına ve iş birliği yapmalarına imkân sağlar. 

Kurultay bileşenleri, 1998 yılından bu yana her yıl toplanan Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’ın örgütleyicisi olan, sığınak ve/veya dayanışma merkezi bulunan ya da bunu kısa vadede hedefleyen feminist ve bağımsız kadın örgütlenmeleridir.  Kurultay Bileşenleri aralarındaki iletişimi k_bilesenler@googlegroups.com mail grubu üzerinden sürdürür.  Kurultay bileşenleri arasında bulunan ama süreç içinde faaliyet alanı değişen örgütlerin, deneyimlerini paylaşmaları ve kurultayda yeni faaliyet alanlarına uygun bir konum almaları beklenir.

Kurultay katılımcıları, kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden tüm kadın örgütleri ve feministler, belediyeler ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)  gibi kamu kuruluşlarının kadına yönelik şiddetle ilgili birimlerinden kadınlardır. 

Kurultayın Hedefi

Kurultay, ev içinde ve yakın ilişkilerde kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin güçlendirilmesini, sığınak ve danışma/dayanışma merkezlerinin kadın ve çocukların şiddetten uzak bir yaşama geçişlerini sağlayacak bir işleve kavuşmalarını, feminist yöntemlerle yürütülmelerini, kadın örgütlenmeleri arasında dayanışma ve paylaşımların geliştirilmesini ve kadına yönelik şiddetle mücadele için ortak politikalar geliştirilmesini hedefler.

1998’den Bugüne Kurultaylar

1. Kurultay - 1998 - İstanbul

2. Kurultay - 1999 - Mersin 

3. Kurultay - 2000 - İstanbul 

4. Kurultay - 2001 - Antalya 

5. Kurultay - 2002 - İzmit 

6. Kurultay - 2003 - Ankara 

7. Kurultay - 2004 - Çanakkale 

8. Kurultay - 2005 - Diyarbakır 

9. Kurultay - 2006 - İzmir 

10. Kurultay - 2007 - İstanbul 

11. Kurultay - 2008 - Van 

12. Kurultay - 2009 - Adana 

13. Kurultay - 2010 - Söke

14. Kurultay - 2011- Nevşehir

15. Kurultay - 2012 - İzmir

16. Kurultay - 2013 - İstanbul

17. Kurultay - 2014 - Diyarbakır

18. Kurultay - 2015 - Ankara

19. Kurultay – 2016 - Adana