GREVIO, coğrafi konum ve yasal sistemlerdeki çeşitliliği hedef alarak geçici bir zaman çizelgesi hazırladı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin düzenlemeleri esas alınarak hazırlanan çizelgeye göre soru formu ilk önce Monaco ve Avusturya'ya gönderilecek. Soru formu 2017 yılının Şubat ayı içerisinde de Türkiye'ye iletilecek. Aynı yılın Haziran ayında ise, soru formuna verilen yanıtlardan  hazırlanacak raporu Türkiye'nin GREVIO'ya teslim etmesi bekleniyor.

Devlet kurumlarının yanı sıra kadına yönelik şiddet alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin de Sözleşmenin uygulanıp uygulanmadığı konusunda bilgi vermesi bekleniyor. 

Bu izleme ve denetleme süreci, Sözleşmenin nasıl uygulandığına dair veri toplamayı ve bir değerlendirme sunmayı amaçlıyor.